Events

Music by Chopin and Paderewski

02/18/2009


Monica Silvan & Aurelia Pucinski. Fot Andrzej Marek Urbaniak


Aurelia Pucinski & Don Rostenkowski. Fot Andrzej Marek Urbaniak


Dr.Victor Forys-Candidate for Congres of the USA Eva Sieradzki-director of protocol of Illinois State Gouverner Jaroslaw Golembiowski. Fot Andrzej Marek Urbaniak

5 marca 2009 w wielkiej sali Muzeum Polskiego w Chicago w Ameryce, nastąpilo otwarcie wystawy prezentującej dorobek i karierę aldermana Romana Pucinskiego (1919-2002). Wśród licznych gości obecni byli: politycy-Dan Rostenkowski, Frank Spula, polonijny filantrop Jan Sawko, artyści Teatru Ref-Rena Barbara Kozuchowska i Monica Silvan, Prezydent i członkowie Polish Arts Club of Chicago Vivian Wilkosz, Robert Maycan, Conrad Miczko. Gości powitała córka jubilata, sędzina Aurelia Puciński. Oprawę muzyczną powierzono The Chicago Chopin Society. Zwiedzającym towarzyszyła muzyka Chopina i Paderewskiego w wykonaniu Jarosława Gołembiowskiego.

On March 5 2009 in a Great Hall of Polish Museum of America in Chicago there was an opening of an exhibition presenting the achievements of congressman Roman Pucinski (1919-2002). His daughter Judge Aurelia Pucinski welcomed the guests.

Among the guests were politicians Dan Rostenkowski, Frank Spula, and Polonia’s philanthropist Jan Sawko; artists from the Ref-Ren Theatre, Barbara Kozuchowska and Monica Silvan; President of Polish Arts Club of Chicago Vivian Wilkosz, along with members Robert Maycan and Conrad Miczko.

The Chicago Chopin Society was greeted with music of Chopin and Paderewski performed by Jaroslaw Golembiowski.
We would like to invite you to inform us of any upcoming music events so they can be included in further notifications from the Chicago Chopin Society
Back